Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH SCANDAGRA POLSKA

SCANDAGRA Polska przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony danych i bezpieczeństwa naszych kontrahentów. Dlatego też ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna i jest przedmiotem naszej szczególnej troski.
Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Niniejsza Polityka prywatności określa rodzaj przetwarzanych danych, zasady oraz cel ich przetwarzania za pomocą plików Cookies, które generowane są przez stronę internetową www.scandagra.pl, której właścicielem jest SCANDAGRA Polska Sp. z o. o. z siedzibą Żołędowie przy ul. dr. Alberta Schmidta 1.

Definicje:
Administrator – SCANDAGRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żołędowie (86 – 031), ul. dr. Alberta Schmidta 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr KRS 0000138255, NIP: 839-020-25-42.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działające w domenie www.scandagra.pl
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z Serwisu.

1. Anonimowe gromadzenie i przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej

Dane z pliku dziennika przesyłane do nas przez Państwa serwer są automatycznie zapisywane na naszym serwerze i przechowywane w wewnętrznym pliku dziennika. Są to następujące dane:

• Rodzaj i wersja używanej przeglądarki,
• Rodzaj i wersja używanego systemu operacyjnego,
• Adres URL strony internetowej, przez którą Państwo do nas dotarliście,
• Wyszukiwane słowa, których użyli Państwo do zlokalizowania naszej strony internetowej,
• Data i godzina wywołania naszej strony internetowej,
• Nazwa wywoływanych podstron internetowych.

Dane te są zbierane i przetwarzane przez nas w formie anonimowej, tzn. nie mogą one być dopasowane do konkretnej osoby. Dane są gromadzone i przetwarzane do wewnętrznych celów systemowych i statystycznych.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej

W przypadku Państwa rejestracji na naszej stronie internetowej otrzymane dane osób fizycznych gromadzimy i przechowujemy do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Rodzaj danych
Firma:
• Nazwa i forma prawna firmy
• Siedziba firmy
• Dodatkowe adresy firmy
• Telefon
• E-mail
• Faks
Osoby fizyczne:
• Nazwisko
• Imię
• Data urodzenia
• Adres
• Telefon
• E-mail
• Faks
• Dane dla bardziej szczegółowej specyfikacji sektora i zawodu (np. gospodarstwo rolne, hodowla zwierząt, funkcja w przedsiębiorstwie)

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analizy stron Google Analytics firmy Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje o korzystaniu przez użytkownika ze strony internetowej generowane przez pliki cookie są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są następnie przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie najpierw skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W imieniu operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Google Analytics z przeglądarki użytkownika nie jest łączony z innymi danymi z Google.

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku niektóre funkcje niniejszej strony internetowej mogą nie działać w pełnym zakresie. Można również zapobiec zapisywaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (w tym jego adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Na naszych stronach internetowych są również zintegrowane dodatkowe znaczniki remarketingowe sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Podczas odwiedzania naszych stron znaczniki remarketingowe nawiązują bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. W wyniku tego Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Uzyskane w ten sposób informacje możemy wykorzystać do wyświetlania reklam na Facebooku. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/ . Jeśli nie chcą Państwo, aby dane były przechwytywane przez Odbiorców Niestandardowych, mogą Państwo dezaktywować Odbiorców Niestandardowych tutaj: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
Na naszej stronie internetowej znajdują się odniesienia do serwisów społecznościowych Facebook i LinkedIn. Dopiero po kliknięciu odpowiedniego przycisku dane (pierwotna strona, ewentualnie nazwa użytkownika, jeżeli jest zalogowany do odpowiedniej usługi, adres IP) zostaną przesłane do operatora platformy. Informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych znajdują się w polityce prywatności właściwego operatora platformy.

3. Pliki cookie

I. Co to są pliki Cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
• Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
• Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:
a) Konfiguracji Serwisu
• rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
• rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c) Analiz i badań oraz audytu oglądalności
• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4. Komu takie dane są przekazywane?

Wszelkie informacje, które nam Państwo podają, wpisując je na niniejszych stronach internetowych, będą przechowywane na serwerze znajdującym się w kraju Unii Europejskiej („UE”) w celu odpowiedzi na Państwa zapytania i prośby. Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w ramach obowiązków ustawowych lub na rzecz naszych usługodawców w związku z realizacją umowy (art. 4 pkt 9 RODO).
Państwa dane wykorzystujemy do wysyłania zamówionych przez Państwa NEWSLETTERÓW, do prowadzenia/organizowania/zarządzania NEWSLETTERAMI (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub do wysyłania informacji i mailingów reklamowych SCANDAGRA Polska lub zaproszeń na imprezy SCANDAGRA Polska („uzasadniony interes handlowy” jako przedsiębiorstwa reklamującego swoje usługi, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za te treści osób trzecich. Odpowiedzialność za treści spoczywa na odpowiednim dostawcy lub operatorze takich stron internetowych. W momencie tworzenia linków sprawdzono, czy na stronach, do których prowadzą linki, nie doszło do naruszenia prawa. W momencie umieszczania linków nie były widoczne żadne nielegalne treści.

Bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa nie można jednak racjonalnie oczekiwać stałego nadzoru nad stronami, do których link znajduje się na naszej witrynie. Jak tylko dowiemy się o naruszeniach, natychmiast usuniemy takie linki.

6. Prawo do uzyskania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, ograniczenia możliwości przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

Państwa dane osobowe zebrane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą przechowywane centralnie w bazie danych SCANDAGRA Polska. W tym miejscu dane te są klasyfikowane według informacji dostarczonych przez Państwa w celu automatycznej klasyfikacji zgodnie z Państwa zainteresowaniami/potrzebami (automatyczne podejmowanie decyzji). Państwa dane wykorzystujemy do wysyłania zamówionych przez Państwa NEWSLETTERÓW SCANDAGRA Polska, do prowadzenia/organizowania/zarządzania NEWSLETTERAMI (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub do wysyłania informacji i mailingów reklamowych SCANDAGRA Polska lub zaproszeń na imprezy SCANDAGRA Polska („uzasadniony interes handlowy” jako przedsiębiorstwa reklamującego swoje usługi, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zgodnie z wytycznymi SCANDAGRA Polska dotyczącymi usuwania danych, Państwa dane będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów przechowywania.

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia, poprawienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych. Na Państwa życzenie zostaną Państwo poinformowani o treści i zakresie przechowywanych przez nas danych. Ponadto mają Państwo prawo do odzyskania lub przekazania przez SCANDAGRA Polska swoich danych osobowych w odpowiednim formacie. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu i przetwarzaniu Państwa danych oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach ze skutkiem na przyszłość. Dotyczy to również sytuacji, gdy wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych (art. 6 ust. 1 lit. a). Sprzeciw taki można przesłać pocztą lub e-mailem bez podania konkretnych powodów na adres rodo@scandagra.pl Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.

7. Organ odpowiedzialny w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO

SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.
ul. dr Alberta Schmidta 1, Żołędowo
86-031 Osielsko
e-mail rodo@scandagra.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

WAŻNE: Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Zachęcamy do zapoznania się z nową polityką prywatności SCANDAGRA Polska